คู่มือ social media

การใช้ Skydrive เป็นที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนอินเตอร์เน็ต
การใช้ Dropbox เป็นที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนอินเตอร์เน็ต
การใช้ icloud
การสร้าง blog ของ blogger ตอน 1

การสร้าง blog ของ blogger ตอน 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น