ฝากข้อคิดให้ศิษย์รัก

"อันทีทจริงอันที่จริง. หญิงชาย ย่อมหมายรัก.               บำรุงศักด์ ตามศรี มิให้เขิน
เป็นสุภาพ ราบเรียบ แลเจริญ.                                   คงมีผู้ สรรเสริญ อนงค์ทรง
ใครเห็นน้อง ต้องนิยม ชมไม่ขาด.                               ว่าฉลาด แต่งร่าง เหมือนอย่างหงส์
ถึงรูปงาม ทรามสงวน นวลอนงค์.                                ไม่รู้จัก แตทงองค์ ก็เสียงาม"


"อันที่จริง   หญิงชาย ย่อมหมายรัก.                             มิใช่จัก ตัดทาง ที่สร้างสม
แม้นจักรัก รักไว้ ในอารมณ์.                                        อย่ารักชม นอกหน้า เป็นราคี"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น